Rolovací vrata

Rolovací garážová vrata jsou v každém ohledu spolehlivá. Pancíř, v yrobený z lamely PA 77, je odolný proti mechanickému tlaku a pevné vodící lišty zabraňují jeho vytržení. Mezi standardní bezpečnostní prvky patří také zajištění proti násilnému zvednutí pancíře. Elektromagnetická brzda motoru, který pohání vrata, v kombinaci s blokovacími držáky zmaří veškeré pokusy o násilné otevření vrat. Nezapomínáme také na bezpečnost při obsluze vrat. Použitím infrazávory eliminujeme riziko úrazu nebo poškození vozidla. Ve chvíli, kdy se v zorném poli fotobuňky objeví jakákoliv překážka, je pohyb vrat okamžitě zastaven. Problém není ani náhlý výpadek elektrického proudu. V takovém případě lze vrata otevřít pomocí nouzové kliky.

Zvednutý pancíř nezakrývá výhled do ulice, čímž výrazně zvyšuje při výjezdu z garáže bezpečnost řidiče i kolemjdoucích chodců. Lamely, z nichž je pancíř složen, jsou charakteristické svou výbornou tepelnou a akustickou izolací. Díky tomu prostor garáže nezamrzá a zároveň silně omezuje hlučnost zvenčí i zevnitř. Použitím lamel s prosklením pak docílíme zvýšení světla v garáži.


Hliníková lamela PA 77
Lamely jsou zhotoveny z vysoce kvalitního hliníkového plechu, určeného k výrobě pancířů rolovacích vrat, kde je kladen důraz především na bezpečnost. Speciální tvar lamel, odpovídající tloušťka plechu a zpevňovací pěna umožňuje vyrobit stabilní lamelový pancíř, odolný proti mechanickému poškození. Plechy jsou pokryty kvalitním polyesterovo-polyamidovým lakem, odolným proti nepříznivým atmosférickým vlivům, a s dokonalou stálostí barev. Hliníkové lamely patří mezi ekologicky čisté výrobky, nevyžadující speciální údržbu a časté mytí. Polyuretanová pěna, která tyto lamely vyplňuje, neobsahuje freony a při výrobě barevného laku pokrývajícího plechy nebylo použito olova ani kadmia. Výraznou předností lamel je jejich dlouhodobá životnost. Podle potřeby lze také v pancíři kombinovat lamely plné s prosklenými
Barevné odstíny:

zpět na nabídku